BRUKSVILKÅR

(GJELDER FRA 29.09.2017)


VIKTIG – Tilgang til og bruk av nettstedet oakley.com (heretter kalt «nettstedet») reguleres av følgende brukervilkår («brukervilkår»). Vi ber deg lese disse brukervilkårene, gjeldende personvernerklæring («personvernerklæring») samt policyen om informasjonskapsler, som du finner i delen «Personvernerklæring» på dette nettstedet, før du begynner å bruke nettstedet. Disse brukervilkårene fremsetter vilkårene og betingelsene i kontraktsforholdet mellom deg («du») som bruker av nettstedet og Luxottica Group S.p.A., dets datterselskaper og partnerselskaper (samlet kalt «Luxottica», «vi» og «oss»), som eier av nettstedet. Luxottica Group S.p.A., er et selskap registrert i Italia, med VAT-nr. 10182640150, tegnet aksjekapital på 28 653 640,38 euro, registreringsnummer 00891030272 i selskapsregisteret i Milano, R.E.A. Milan-nr. 1348098, med hovedkontor i Piazzale Luigi Cadorna 3, 20123, Milano, Italia, telefonnummer +39 02863341, telefaksnummer +39 0286334050.

Luxottica forbeholder seg retten til å oppdatere og endre disse bruksvilkårene når som helst ved å publisere de redigerte og oppdaterte bruksvilkårene på nettstedet. Vi ber deg lese bruksvilkårene før du begynner å bruke nettstedet, også når du sendes til dette nettstedet fra en annen kilde, som f.eks. en søkemotor på Internett, tredjeparts nettsider og/eller sosiale medier. Ved å åpne eller bruke dette nettstedet angir du at du godtar de gjeldende brukervilkårene i sin helhet samt vilkårene, betingelsene og forpliktelsene fremsatt nedenfor. Hvis du ikke godtar bruksvilkårene, må du ikke bruke nettstedet.

BRUKERFREMSTILLINGER

Ved å åpne eller bruke dette nettstedet angir du at du er en voksen person på minst atten (18) år eller at du bruker nettstedet under tilsyn av en forelder eller verge som forstår hva nettstedet omfatter og vet hvordan det skal brukes på en ansvarlig og sikker måte. Kjøp på dette nettstedet skal kun utføres av voksne. Dette har ingen påvirkning på begrensninger eller eksklusjoner under bestemte lovmessige forskrifter som gjelder kun for det landet du bor i.

TILDELING AV LISENS

Luxottica tildeler deg herved en personlig, gjenkallelig, begrenset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke nettstedet i overholdelse med disse bruksvilkårene og utelukkende til privat bruk og ekskluderer med dette all bruk i forbindelse med all kommersiell og profesjonell aktivitet, markedsføringsaktiviteter og entreprenørskap. Til tross for det forgående, kan du ikke modifisere, oversette, dekompilere, skape deriverte verk av, kopiere, distribuere, bryte opp, kringkaste, sende, publisere, fjerne eller endre noen proprietære merknader eller merker, lisensiere, underlisensiere, overføre, selge, gjenspeile, svindle, utnytte, leie ut, lease, fremstille som ditt eget, tildele sikkerhetsinteresser i eller på annen måte kommersielt utnytte nettstedet eller deler av det (inkludert sider, tekster, bilder, beskrivelser, lyd- eller bildeinnhold eller noen andre verk som er replikert og publisert på nettstedet).

EIENDOMSRETT

Disse bruksvilkårene gir kun en begrenset lisens til å åpne og bruke nettstedet. Følgelig bekrefter du og samtykker til at Luxottica ikke overfører noe eierskap eller interesser i immaterielle rettigheter eller andre rettigheter i eller til nettstedet til deg eller noen andre. Med mindre noe annet er oppgitt, eies all tekst, grafikk, brukergrensesnitt, visuelle grensesnitt, fotografier, lyder, trykkoriginaler, datamaskinkoder (inkludert html-koder), programmer, programvare, data og databaser, produkter, informasjon og dokumentasjon samt designet, strukturen, utvalget, koordineringen, uttrykket, utseendet og adferden og oppsettet av/til noe av innholdet på nettstedet, eller som er tilgjengelig via nettstedet, og/eller er lisensiert av Luxottica (og/eller dets datterselskaper og partnerselskaper) i overholdelse med vilkårene i disse bruksvilkårene. Oakley, Oakley-logoen(e) og alle andre navn, logoer og ikoner som identifiserer Oakley og deres produkter og tjenester er opphavsrettslig beskyttede varemerker («merker») for Luxottica (og/eller dets datterselskaper eller partnerselskaper), og all bruk av slike merker uten uttrykkelig skriftlig tillatelse, inkludert, men uten begrensning, bruk av slike merker i domenenavn, som f.eks. identifikatorer for nettstedkontoer eller innlemmet i søkeord, er strengt forbudt. Andre produkt- eller selskapsnavn eller -logoer som er nevnt eller brukt på eller via nettstedet kan være varemerker og/eller tjenestemerker for sine respektive eiere.

RESTRIKSJONER

Du samtykker til å ikke modifisere, distribuere, fremlegge eller opprette verk som er helt eller delvis basert på nettstedet. Du kan ikke (eller tillate at andre tredjeparter) underlisensierer, leier ut, selger, distribuerer, sirkulerer, leverer, transformerer, dekoder, bryter ned, demonterer, utfører omvendt utvikling, oppretter avledede verk av, modifiserer eller oversetter nettstedet, eller i noen tilfeller reproduserer, kopierer, bruker eller leverer nettstedet eller deler av det, på noen andre måter enn de som er uttrykkelig tillatt i dette dokumentet eller i den grad det er tillatt av ufravikelig lov som ikke kan kontraktsmessig ekskluderes. Du bekrefter og samtykker til at skade gjennom bruk av noe innhold eller data gjennom bruk av dette nettstedet helt og holdent er ditt ansvar og at du er helt og holdent ansvarlig for alle skader på våre systemer og alle tap av data som følge av bruk av nettstedet. Videre er det uttrykkelig forbudt å kopiere programmer og programvare som er nødvendig for at nettstedet skal fungere og å opprette programmer og/eller tilbakespore kildekoden til slike programmer, og det er generelt forbudt å kopiere, sende, dele, modifisere, endre og distribuere alle informasjonskoder som finnes på nettstedet og i dets hyperkoblinger i alle slike tilfeller der de utgjør arbeider som er beskyttet av lov om opphavsrett eller andre reguleringer. Det er også forbudt å, der er teknisk gjennomførbart, tilby nedlasting eller duplikater til tredjeparter av noen form for informasjon som kan anskaffes gjennom nettstedet samt bruke datautgraving, roboter eller andre verktøy for innsamling, uttrekking og utarbeidelse av data samt å gjenbruke deler av innholdet på nettstedet på andre nettsteder eller IT-systemer, uten at dette påvirker den bruken som er uttrykkelig tillatt ved alle ufravikelige lover som gjelder i landet du bor i, forutsatt at betingelsene fremsatt for slik bruk overholdes i sin helhet. Det er også uttrykkelig forbudt å på noen som helst måte eller for noe som helst formål å ta seg inn – eller prøve å ta seg inn i – andre registrerte brukere sine kontoer samt andre nettverk eller IT-systemer tilkoblet nettstedet. Luxottica forbeholder seg retten til å direkte eller indirekte iverksette alle nødvendige og egnede juridiske tiltak i de tilfeller du bruker dette nettstedet til å bryte gjeldende lov, de gjeldende brukervilkårene eller noen tredjeparters rettigheter, og Luxottica forbeholder seg retten til å bruke alle mulige tekniske virkemidler for å beskytte alle verk, bilder, tekster og alt innhold på dette nettstedet som er generelt beskyttet av lov om opphavsrett og/eller andre immaterielle rettigheter. Når du registrerer deg på nettstedet, blir du bedt om kun å oppgi fullstendig, oppdatert og sannferdig informasjon, ettersom det er uttrykkelig forbudt å bruke navn, identifikasjon eller profiler som ikke er knyttet til din ekte identitet.

PERSONVERNERKLÆRING

Vi ber deg om å lese personvernerklæringen vår før du åpner nettstedet, og den finner du ved å klikke på den følgende koblingen: Personvernerklæring, i forbindelse Luxotticas innsamling og bruk av personopplysninger og data.

TJENESTENS TILGJENGELIGHET OG KONTINUITET

Du bekrefter og samtykker til at Luxottica forbeholder seg retten til etter utelukkende eget skjønn å midlertidig eller permanent (i) suspendere eller stenge ned hele (eller deler av) nettstedet og/eller (ii) deaktivere all tilgang til nettstedet uten noen form for ansvar.

KOBLINGER TIL ANDRE NETTSTEDER

Nettstedet kan tilrettelegge slik at du får enkel tilgang til andre nettsteder eller sider for elektroniske sosiale medier eller andre sider. Disse nettstedene, nettverkene eller sidene har ikke nødvendigvis blitt kontrollert av Luxottica og vedlikeholdes og administreres av tredjeparter som Luxottica ikke utøver noen kontroll over. Derfor fraskriver Luxottica seg alt ansvar for innholdet, materiellet, nøyaktigheten til informasjonen og/eller kvaliteten på produktene eller tjenestene som leveres av, er tilgjengelig via eller markedsføres på disse tredjeparts nettstedene. Videre skal ikke tilstedeværelse av koblinger til tredjeparts nettsteder oppfattes som at Luxottica støtter hverken disse nettsidene eller produktene eller tjenestene disse nettstedene tilbyr (som Luxottica fraskriver seg alt ansvar for). Du må sjekke vilkårene og betingelsene for bruk av slike tredjeparts nettsider før du bruker dem.

ANSVARSBEGRENSNING

I den grad gjeldende lov tillater det, fraskriver Luxottica og/eller dets datterselskaper eller partnerselskaper eller selskaper som er en del av den samme gruppen samt andre enheter og personer som bidrar til å levere tjenestene eller til utvikling av innholdet og tjenestene på nettsiden, seg alt ansvar for alle indirekte eller uforutsette skader (eller tap av besparelser eller økonomisk tap eller skade, uansett årsak, enten direkte eller indirekte) som oppstår som følge av din bruk av nettstedet og tjenestene det inneholder eller som følge av manglende tilgjengelighet av disse tjenestene. Denne, sammen med alle andre bestemmelser i disse brukervilkårene inneholder ansvarsbegrensninger i favør av Luxottica, dets datterselskaper og partnerselskaper eller selskaper som er den del av den samme gruppen, gjelder ikke ved svindel, grov uaktsomhet, brudd på forpliktelsene som følge av offentlige pålegg eller ved alle andre tilfeller der slike begrensninger eller ansvarsfritak er forbudt i henhold til de ufravikelige lovene i landet du bor i.

INNHOLD INNSENDT AV DEG

Luxottica forbeholder seg retten til å gjøre tilgjengelig oppslagstavler, chatterom, kommentarfelter, reklametavler, forumer, nyhetsgrupper, deler for posting eller lignende kommunikasjonsinnretninger. Der disse forekommer ønsker vi kommentarene dine velkommen på nettstedet vårt. Imidlertid kan ikke noen merknader, meldinger, meninger, vurderinger, postinger på reklametavle, ideer, forslag samt tekster, bilder, lyd- eller bildeinnhold, kreativt, musikalsk eller annet materiale du sender inn til Luxottica eller laster opp eller poster på noen som helst måte og ved bruk av noen som helst virkemidler i deler av eller sider på nettstedet som er tilgjengelig for alle brukere («brukerpostet innhold») være ulovlig, upassende eller bryte noen rettigheter til noen tredjeparter. Nærmere bestemt er det på nettstedet strengt forbudt å publisere, dele eller laste opp, på noen måter eller ved bruk av noen virkemidler, noe brukerpostet innhold som kan: a) krenke tredjeparters rettigheter eller konfidensialitetsrettigheter; b) oppmuntre til eller promotere handlinger som er uansvarlige, usosiale, ulovlige eller som er politisk ukorrekte eller umoralske; c) være nedsettende, diskriminerende, støtende, uanstendig eller skadelig overfor en persons religiøse tro; d) være skadelig og/eller diskriminerende i forbindelse med kjønn, seksuell legning, alder, funksjonshemming, sykdom eller annet; e) inneholde bilder eller kommentarer som er upassende, pornografiske eller uanstendige; f) utgjøre tilfeller med utilslørt eller skjult annonsering eller inkludere (også i skjult form) ulovlig og/eller uønsket kommersiell informasjon eller kommunikasjon; g) på noen måte bryte de gjeldende bestemmelsene relatert til markedsføringslover eller relevante bransjestandarder for annonsering eller salgspraksis; h) på noen måte utgjøre ulovlige eller urettferdige konkurrerende adferd eller aggressive kommersielle praksiser; i) være ufordelaktig overfor Luxottica, nettstedet eller andre brukere; j) inneholde nyheter, meninger eller nedsettende kommentarer om tredjeparters produkter eller selskaper, som har til hensikt å, eller sannsynligvis vil, svekke omdømmet til disse produktene eller selskapene; k) rapportere nyheter som åpent og med hensikt er falske eller usanne; eller (l) krenke noen tredjeparters immaterielle rettigheter.

LISENSIERINGSOPPSETT OG OVERFØRING AV KOMMERSIELLE BRUKSRETTIGHETER

Når du sender inn brukerpostet innhold, gir du Luxottica en ikke-eksklusiv, royalty-fri, evigvarende, ugjenkallelig rettighet og lisens til å bruke, reprodusere, kopiere, modifisere, endre, vise offentlig, utføre offentlig, poste, sende, kringkaste, distribuere eller på annen måte bruke alt og hele det brukerpostede innholdet, slik at Luxottica, dets morselskap og partnerselskaper eller selskaper som er en del av den samme gruppen, skal ha, og har evigvarende rett til å bruke, reprodusere, publisere, oversette og adoptere slikt brukerpostet innhold for alle typer bruk, inkludert kampanjeformål og annonsering, i hvilket som helst og alle typer medier som er kjent nå eller som blir kjent senere, uten at du har krav på noen former for bekrefting, fordeler eller kompensasjon. I forbindelse med dette formålet fraskriver du deg all og alle rettigheter, grunnlag, krav og handlinger som gir deg rett til inspisering eller godkjenning av alt materiale som kan produseres av eller brukes i forbindelse med ditt brukerpostede innhold (i den grad gjeldende lov tillater det). Du fraskriver deg ugjenkallelig retten til og samtykker til å ikke kreve noen «moralske rettigheter» som kan oppstå i forbindelse med slikt brukerpostet innhold, hverken nå eller i fremtiden. Ved å sende inn brukerpostet innhold til oss, fremstiller du deg som eier av og garanterer at du har alle rettigheter til og lisenser til slikt brukerpostet innhold, inkludert retten til å fritt bruke og gi tillatelse til at andre kan bruke eller publisere det, og du garanterer at publisering, innsending og bruk, også kommersiell bruk, av slikt materiell på nettstedet ikke bryter eller krenker og ikke vil bryte eller krenke rettighetene til noen andre tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, personvernrettigheter, rettigheter til kommersiell bruk, rettigheter til annonsering, bilderettigheter og alle andre immaterielle rettigheter.

SKADESLØSHET

Ved å bruke dette nettstedet samtykker du til å forsvare, verne om omdømmet til og sørge for at ingen skade påføres Luxotticas og dets morselskap og partnerselskaper eller selskaper som er en del av den samme gruppen samt deres direktører, ansatte og representanter i form av alt tap, direkte eller indirekte skade, ansvar, kostnader, utgifter (inkludert utgifter til advokat) som kreves av tredjeparter i forbindelse med alle situasjoner som kan oppstå som følge av: (i) noe av ditt brukerpostede innhold; (ii) at du bryter noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene; og (iii) at du krenker noen tredjeparters, inkludert, men uten begrensning, opphavsrett, personvernrettigheter eller immaterielle rettigheter. Du er forpliktet til å verne om Luxotticas omdømme i den tidsperioden som kreves i henhold til oppfylling alle rettigheter eller for tilknyttede handlinger, også etter at du har avsluttet bruken av nettstedet.

NEKTE PUBLISERING OG RETT TIL FJERNING

Uten påvirkning på andre bestemmelser i disse bruksvilkårene, skal alle meninger og/eller forslag fra brukere eller tredjeparter, som postes på sider eller deler som på noen måte er tilgjengelige gjennom nettstedet samt all annet generelt brukerpostet innhold, kun tilskrives den personen som faktisk uttrykket denne meningen og/eller forslaget eller postet eller sendte inn dette innholdet til/på nettstedet. Brukerpostet innhold, og alle meninger og/eller forslag, som postes på nettstedet av hvilken som helst bruker, skal ikke regnes som innhold, meninger og/eller forslag som er kontrollert, godkjent, støttet eller uttrykt av Luxottica, dets direktører, ansatte eller representanter, og de skal heller ikke danne grunnlag for noe ansvar pålagt Luxottica, dets direktører, ansatte eller representanter, bortsett fra i tilfeller av svindel, grov uaktsomhet eller omstendigheter der slikt ansvar ikke kan begrenses eller ekskluderes i henhold til lov.

ANSVARSBEGRENSNING FOR BRUKERPOSTET INNHOLD

Uten påvirkning på alt ovenstående, forbeholder Luxottica seg retten til å ha mulighet til å redigere eller nekte publisering av alt brukerpostet innhold eller annet innhold som foreslås av brukere samt retten til å fjerne slikt brukerpostet innhold eller annet brukerinnhold etter publisering helt og holdent etter eget skjønn og uten varsel eller rettferdiggjøring og uten at noe ansvar pålegges Luxottica og/eller andre selskaper i den samme gruppen.

FRASKRIVELSE OG ALVORLIGHETSGRAD

At vi ikke insisterer på streng håndhevelse av noen av vilkårene eller betingelse i disse bruksvilkårene skal ikke oppfattes som en fraskrivelse fra vår side om noen senere eller annen standard eller manglende håndhevelse. Hvis noen deler av disse brukervilkårene fastslås å være ugyldige eller ikke gjennomførbare i henhold til gjeldende lov eller rettsbefaling, inkludert, men ikke begrenset til, garantifraskrivelsene og ansvarsbegrensningene fremsatt over, vil dette ikke ugyldiggjøre de gjenværende bestemmelsene, som fortsatt vil være gjeldende i den grad det er tillatt i henhold til lovverket. Der gjeldende lov tillater det skal den ugyldige eller ikke gjennomførbare bestemmelsen regnes som erstattet av en gyldig, gjennomførbar bestemmelse som best samsvarer med hensikten til den opprinnelige bestemmelsen, og under alle omstendigheter skal disse brukervilkårene fortsatt være gjeldende.

GJELDENDE LOV

Denne avtalen og alle rettigheter og forpliktelser som gjelder for partene skal styres av og utarbeides i henhold til italiensk lov, uten at dette påvirker dine rettigheter i henhold til andre gjeldende lover som ikke på annen måte kan ekskluderes. Nærmere bestemt ekskluderer vi ikke noen rettigheter du som forbruker har til å fremsette krav gjennom rettsvesenet i landet du bor i eller bruke en megler for å komme frem til en minnelig løsning på konflikten, i henhold til gjeldende lov i landet du bor i og ufravikelige forbrukerkjøpslov.

OVERSKRIFTER

Overskriftene er av praktiske hensyn og har ingen innvirkning på fortolkningen av denne avtalen.

KONTAKTER

Luxottica hvis du vil ha mer informasjon eller trenger hjelp med nettstedet og disse brukervilkårene.