Warranty and Product Support | Oakley® | Oakley® NL

Is aan de winkelwagen toegevoegd

Naar tas gaan Ga verder met winkelen

GARANTIE & PRODUCTONDERSTEUNING  (ALLEEN VOOR EUROPA)

GARANTIE

Als u uw product bij een van onze erkende verkopers van Oakley heeft gekocht, raden we u ten eerste aan om contact op te nemen met het oorspronkelijke verkooppunt. Hier kunt u de benodigde assistentie krijgen. U kunt echter ook de onderstaande instructies volgen om assistentie voor uw producten van Oakley te krijgen.

1. ASSISTENTIE VOOR BRILLENGLAZEN OP STERKTE

Neem voor assistentie voor uw brillenglazen op sterkte contact op met de erkende verkopers van Oakley uw artikel gekocht heeft.

2. ASSISTENTIE VOOR ZONNEBRILLEN OF MONTUREN OP STERKTE

(Zie punt 3 voor gepersonaliseerde artikelen)
U kunt het formulier in het specifieke portaal invullen om een aanvraag voor assistentie voor de bovengenoemde artikelen in te dienen:

AANVRAAG VOOR ASSISTENTIE VAN OAKLEY

Ons specifieke team van Oakley helpt u graag verder. Mocht uw aanvraag als buiten garantie worden beoordeeld, dan zullen we voor de reparatie een bedrag vragen dat u kunt accepteren of weigeren.

GARANTIEBELEID

BEPERKTE GARANTIE BRILLEN VAN OAKLEY

De brillen van Oakley worden twee jaar m.i.v. de aankoopdatum beschermd tegen defecten in de productie. Deze garantie is uitsluitend bestemd voor de originele koper, met overlegging van een aankoopbewijs dat door een Erkende Oakley-partneropticien is afgegeven en duidelijk de aankoopdatum aantoont. Oakley biedt geen bescherming tegen krassen op de brillenglazen. De garantie vervalt bij wijzigingen, verkeerd gebruik, misbruik of de installatie van brillenglazen die niet van Oakley zijn. Een eventuele schending van de garantie door de klant kan uitsluitend ongedaan worden gemaakt door het artikel te laten repareren of vervangen op de wijze die door Oakley wordt bepaald. De garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van consumenten die gelden volgens de plaatselijke of nationale wetten betreffende de verkoop van consumptiegoederen.

Alle andere voorwaarden van de beperkte garantie blijven bestaan. De aanbieding is uitsluitend van toepassing op complete brillen van Oakley. Oakley C-Six, Oakley MPH-brillen, Oakley Standard Issue-brillen, Oakley display brillen, vervangende onderdelen van Oakley en individuele, gepersonaliseerde onderdelen van Oakley komen hier niet voor in aanmerking. De bestaande garantievoorwaarden worden niet benadeeld als geen registratie wordt verricht.

Bekraste brillenglazen worden niet door het garantiebeleid van Oakley gedekt. Vervangende brillenglazen kunnen worden gekocht op Oakley.com, door telefonisch contact op te nemen met ons verkoopteam of bij uw Erkende Oakley-partneropticien.

GARANTIEBELEID BRILLEN COMPATIBEL MET BRILRECEPT

Alle brillen van Oakley worden twee jaar lang m.i.v. de aankoopdatum en met een geldig betaalbewijs gedekt door een garantie tegen breuken veroorzaakt door defecten in het materiaal of de productie. Bekraste brillenglazen worden niet door de garantie van Oakley gedekt. Bij wijzigingen in de producten van Oakley (d.w.z. brillen met brillenglazen die niet van Oakley zijn) vervalt de garantie. Neem contact op met de Erkende Oakley-partneropticien waar je de bril hebt gekocht voor de garantieclaims die brillenglazen compatibel met brilrecept betreffen. Gelieve zonnebrillen compatibel met brilrecept niet direct naar Oakley terug te sturen.

GARANTIEBELEID AIRWAVE-BRIL

Deze Airwave™-bril van Oakley wordt gedekt door een garantie van twee jaar m.i.v. de aankoopdatum. Deze beperkte garantie is uitsluitend bestemd voor de originele koper, met overlegging van een aankoopbewijs dat door een Erkende Oakley-partneropticien is afgegeven en duidelijk de aankoopdatum aantoont. Software en artikelen zonder het merk van Oakley worden niet door deze beperkte garantie gedekt. Bestudeer de complete beperkte garantie die samen met het product is overhandigd of de handleiding online van Airwave is beschreven. Handleiding Airwave.

GARANTIEBELEID HORLOGE

Alle authentieke horloges van Oakley worden minstens twee jaar m.i.v. de aankoopdatum beschermd tegen defecten in de productie. De dekking is uitsluitend geldig met het aankoopbewijs van een Erkende Horlogeverkoper van Oakley. Normale slijtage, schade wegens verkeerd gebruik, wijzigingen aan het product of nalatigheid worden niet door het garantiebeleid van Oakley gedekt.

GARANTIEBELEID KLEDING EN KLEDINGACCESSOIRES

Alle kleding en kledingaccessoires van Oakley worden twee jaar m.i.v. de aankoopdatum beschermd tegen defecten in het materiaal of de productie. Garantieclaims moeten worden ingediend bij de erkende verkoper van Oakley waar het artikel is gekocht, of door een aanvraag voor assistentie (https://www.oakley.com/en-gb/support/warranty-form) in te dienen. Het team van onze klantenservice helpt u vervolgens verder. De garantie is uitsluitend geldig met het aankoopbewijs van een Erkende Verkoper van Oakley. De garantie van Oakley biedt geen dekking voor defecten veroorzaakt door een verkeerde pasvorm. De garantie vervalt bij wijzigingen aan de producten van Oakley.

GARANTIEBELEID TAS OAKLEY

De tassen van Oakley worden twee jaar lang, m.i.v. de aankoopdatum, gedekt door een garantie tegen defecten in het materiaal en de productie. Deze garantie is uitsluitend bestemd voor de originele koper en biedt geen dekking tegen normale slijtage, ongevallen, verkeerd gebruik of een normale aantasting van de kleuren en materialen. Schade aan de bagage die door de hantering door luchtvaartmaatschappijen wordt veroorzaakt, wordt niet door deze garantie gedekt. Claims die dergelijke gevallen betreffen moeten direct bij de luchtvaartmaatschappij worden ingediend. Als aan alle voorwaarden van deze garantie voldaan is, kunnen klanten contact opnemen met de erkende verkoper van Oakley of een aanvraag voor assistentie (https://www.oakley.com/en-gb/support/warranty-form) indien. Het team van onze klantenservice zal ze vervolgens verder helpen. Een geldig aankoopbewijs (met een duidelijke vermelding van de aankoopdatum en de naam van de Erkende Oakley-verkoper waar het artikel gekocht is) moet samen met elke garantieclaim worden ingediend.

GARANTIEBELEID TECHNISCHE BOVENKLEDING

De technische bovenkleding van Oakley wordt twee jaar lang, m.i.v. de aankoopdatum, gedekt door een garantie tegen defecten in het materiaal of de productie. Garantieclaims moeten worden ingediend bij de erkende verkoper van Oakley waar het artikel is gekocht, of door een aanvraag voor assistentie (https://www.oakley.com/en-gb/support/warranty-form) in te dienen. Het team van onze klantenservice helpt u vervolgens verder. De garantie is uitsluitend geldig met het aankoopbewijs van een Erkende Verkoper van Oakley. Het garantiebeleid van Oakley dekt geen defecten veroorzaakt door ongevallen, een verkeerde pasvorm, verkeerde zorg, nalatigheid, normale slijtage, de natuurlijke aantasting van kleuren en materialen na verloop van tijd en gebruik, scheuren, lussen, gaten, brandvlekken, vervilting en krimpen. De garantie vervalt bij wijzigingen aan de producten van Oakley. De wettelijke rechten van de toepasselijke nationale wet betreffende de verkoop van consumptiegoederen worden niet door deze garantie benadeeld.

GARANTIEBELEID SCHOENEN

De schoenen van Oakley worden twee jaar lang, m.i.v. de aankoopdatum, gedekt door een garantie tegen defecten in het materiaal of de productie. Garantieclaims moeten worden ingediend bij de erkende verkoper van Oakley waar het artikel is gekocht, of door een aanvraag voor assistentie (https://www.oakley.com/en-gb/support/warranty-form) in te dienen. Het team van onze klantenservice helpt u vervolgens verder. De garantie is uitsluitend geldig met het aankoopbewijs van een Erkende Verkoper van Oakley. Het garantiebeleid van Oakley dekt geen defecten veroorzaakt door ongevallen, een verkeerde pasvorm, verkeerde zorg, nalatigheid, normale slijtage, de natuurlijke aantasting van kleuren en materialen na verloop van tijd en gebruik, scheuren, lussen, gaten, brandvlekken, vervilting en krimpen. De garantie vervalt bij wijzigingen aan de producten van Oakley. De wettelijke rechten van de toepasselijke nationale wet betreffende de verkoop van consumptiegoederen worden niet door deze garantie benadeeld.

TWEE JAAR DURENDE BEPERKTE GARANTIE WATERAFSTOTENDHEID SCHOENEN

Oakley waarborgt dat sommige gekochte schoenen bij normaal gebruik een bepaalde tijd lang, m.i.v. de aankoopdatum, waterafstotend zullen blijven. De beperkte garantie is afhankelijk van het gekochte product twee jaar lang geldig. Garantieclaims moeten worden ingediend bij de erkende verkoper van Oakley waar het artikel is gekocht, of door een aanvraag voor assistentie (https://www.oakley.com/en-gb/support/warranty-form) in te dienen. Het team van onze klantenservice helpt u vervolgens verder. De garantie wordt geboden mits de schoenen op passende wijze onderhouden zijn, geen sneden, schuurplekken of andere schade hebben opgelopen en niet zijn blootgesteld aan verkeerd gebruik of overmatige slijtage of slecht zijn behandeld. Als de schoenen binnen de twee jaar durende garantieperiode gaan lekken en dit het gevolg is van een defect in de materialen of productie, dient u uw garantieclaim in te dienen bij de Erkende Oakley-verkoper waar je de schoenen hebt gekocht. De garantie is uitsluitend geldig met het aankoopbewijs van een Erkende Verkoper van Oakley.

GARANTIE SCHOENEN OAKLEY: WAT WORDT NIET GEDEKT

Bij bepaalde omstandigheden kan de dekking van de garantie van Oakley komen te vervallen, ook al is de garantieperiode nog niet verstreken. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend. Oakley zal geen vervanging of teruggave bieden voor geretourneerde schoenen die het volgende hebben ondergaan:

OVERMATIGE SLIJTAGE

  • Elke vorm van verkeerd gebruik of slechte behandeling.
  • Overmatige schade/schuurplekken aan de bovenkant door het slepen van de voeten.
  • Schade aan het bovenleer veroorzaakt door onvoldoende onderhoud.
  • Schade aan de zittingen van de noppen wegens het gebruik van vervangende noppen die niet door Oakley zijn geproduceerd.

DISCLAIMER TIJDLIJN GARANTIE

Binnen jouw land kunnen consumentenrechten gelden die van het bovenstaande afwijken. In dergelijke gevallen zal Oakley de plaatselijk toepasselijke wetten naleven. Jouw statutaire rechten worden niet benadeeld.

GARANTIE

De volgende garantie is niet van invloed op jouw statutaire rechten als consument, waaronder, zonder beperking, jouw recht om goederen die niet met de beschrijving overeenstemmen of defecten vertonen te retourneren

Luxottica dekt de zonnebrillen tegen schade veroorzaakt door defecten in de materialen en productie die binnen de periode van twee jaar m.i.v. de leveringsdatum van de goederen aan jou worden vastgesteld. Luxottica moet binnen afzienbare tijd en in ieder geval binnen twee maanden m.i.v. de datum waarop je de defecten hebt vastgesteld over de bovengenoemde defecten worden ingelicht. Bekraste brillenglazen vallen onder normale slijtage en worden niet door de garantie gedekt, tenzij ze dit defect vertoonden op het moment dat ze geleverd werden. Als je op oakley.com gekocht hebt en assistentie nodig hebt, neem dan contact op met onze garantie- en reparatieafdeling

Bel ons op
Maandag - Vrijdag 10:00 - 19:00

Stuur ons een e-mail naar

Een van onze werknemers helpt u graag bij het opsporen van jouw product van Oakley en het bepalen van de beste manier waarop je de garantie-/reparatieclaim kunt indienen.


Als een zonnebril geretourneerd wordt en Luxottica vaststelt dat de schade te wijten is aan een defect in het materiaal of de productie, zal de zonnebril vervangen en naar de afzender gezonden worden en zullen de kosten voor de verzending naar onze garantie- en reparatieafdeling worden vergoed. Als de schade echter niet te wijten is aan defecten in de materialen of productie, kunnen extra reparatiekosten in rekening worden gebracht. In dit geval zul je per e-mail of brief over de extra kosten worden ingelicht.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN JOU

Niets in dit Garantiebeleid zal de aansprakelijkheid van Luxottica beperken of uitsluiten voor (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Luxottica; (b) fraude, bedrog of grote nalatigheid; of (c) elke aansprakelijkheid die niet door de toepasselijke wet kan worden beperkt of uitgesloten.

VERVANGINGSBELEID HELM NA ONGEVAL

Gedurende een periode van 3 jaar m.i.v. de originele aankoopdatum zal Oakley helmen, die na een ongeval schade hebben opgelopen, vervangen met een korting van 50% van de aanbevolen verkoopprijs van de fabrikant van een vergelijkbare helm die als vervanging wordt aangeboden. De vervanging van helmen is beperkt tot 1 exemplaar per originele aankoop. Dit beleid is alleen van toepassing voor de originele eigenaars van het product. De klant moet de helm, een aankoopbewijs en een beschrijving van het ongeval dat de schade veroorzaakt heeft overhandigen. De 3 jaar durende periode gaat in vanaf de datum dat de klant schrijft. Breng het product van Oakley niet terug naar de winkel om de claim in te dienen. Winkels hebben geen toestemming om deze service onder deze garantie aan te bieden. Neem contact op met de klantenservice van Oakley. Oakley behoudt zich het recht voor om claims die voor de vervanging ingediend worden af te keuren. Als de aanvraag om een willekeurige reden geweigerd wordt, zullen we een verklaring geven voor dit besluit en de originele helm aan u retourneren, mocht u dit wensen. Eventuele verzendkosten zullen bij in rekening worden gebracht. Dit vervangingsbeleid voor de helm na een ongeval is een aanvulling aan andere consumentenrechten die door de toepasselijke wetgeving worden aangeboden en het garantiebeleid van Oakley.

Je koopt op de pro-website van Oakley
Resterende orderlimiet:
Het totaal van jouw winkelwagen is groter dan het bedrag dat per transactie is toegestaan. Verwijder een aantal artikelen om jouw aankoop te kunnen afronden.

GET READY TO SHOP!

Welcome to the Oakley Pro Site


Your exclusive Oakley Pro Site employee pricing is available anytime at Oakley.com.


Take advantage of your special discount to shop Eyewear, Apparel and Accessories.


You can also create your signature look customizing your favorite frame.


See all terms and conditions here.Don't show this message again.

PREPARE TO SHOP

Welcome to the Oakley Pro Site


Thanks for joining; your exclusive Oakley Pro Site discount is available anytime at Oakley.com. Your annual purchase limit is $5,000. Once you have purchased $5,000 of gear, your discount will be deactivated until the following year. If you have any questions, please send an email to ProSite@oakley.com.


Items purchased from the Oakley Pro Site are not eligible for returns, all sales are final.


Products purchased from the Pro Site are for personal use only and are not to be resold or distributed. Users found to be reselling product purchased from the Pro Site will be terminated from the program and may face further investigation.


Pro Site deals are not eligible to be combined with any other advertised offers, promotions or discounts. Pro Site purchases are not eligible for free shipping. Some items may not be eligible for discounts including, but not limited to: wearable electronics, gift cards and limited edition products.Don't show this message again.